POZNAJ NAS

Każdy z nas wie, jak ważny jest rozwój osobisty nas samych i naszego dziecka, dlatego stworzyliśmy autorski program, który wspiera rozwój, poprzez motywację i doświadczanie, poprzez szacunek do świata przyrody i rówieśników. Założyliśmy Biuro Podróży 5Live, tworząc zaufane miejsce, blisko natury. Miejsce, gdzie łączymy bezpieczeństwo z aktywnym wypoczynkiem, ekologię ze świadomością w którym kierunku zmierza świat.

PRZYJAŹŃ ZAUFANIE CHARAKTER SPORT EKOLOGIA BEZPIECZEŃSTWO

ZA IDEĄ POWSTANIA AKADEMII SURFINGU STOI AUTORSKI 
PROGRAM SZKOLENIOWY OPARTY O TRZY DYSCYPLINY IGRZYSK OLIMPIJSKICH, EKOLOGIĘ I BEZPIECZEŃSTWO. TO AKTYWNA 
NAUKA ŻYCIA W ZGODZIE Z PRZYRODĄ. Z DALA OD MASOWYCH ATRAKCJI, BLISKO PRZYRODY, ORGANIZACJĘ TWORZĄ CERTYFIKOWANI TRENERZY I PEDAGODZY.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

Nieodłączny element warsztatów, który ma na 
celu promowanie i budowanie wartości takich jak: wzajemny szacunek, tolerancja, umiejętność komunikacji i pracy w grupie

SPORT I WSPÓŁPRACA

Trening na lądzie i w wodzie, bazujący 
na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, poprawiający motorykę i równowagę, opierający się na surfingu.

OUTDOOR EDUCATION

Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne mające na celu rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji zespołowej, budowanie zaufania, promowanie tolerancji i wzajemnego szacunku poprzez zabawę w bliskim kontakcie z naturą.

Group 20

TWORZĄC ZAUFANE MIEJSCE